Mēs piedāvājam ūdens tilpņu attīrīšanu no niedrēm un ūdensaugiem. Laivas konstrukcija ļauj pļaut ūdensaugus kā dziļumā, tā arī seklumā pie paša krasta. Šāds izpildījums nodrošina piekrastes pilnīgu atbrīvošanu no nevēlamas aizaudzes. Pļaušanas dziļums ir līdz pat 1,50 m zem ūdens līmeņa.

Piedāvājam nopļautos augus izvākt no ūdens – tas ir svarīgi, lai nesāktos trūdēšanas process un lai nekaitētu ūdenstilpnes augiem un dzīvniekiem. Labākais laiks niedru un citu ūdensaugu pļaušanai ir no jūnija līdz septembrim. Pirmajā gadā šajā periodā ieteicams pļaut 2-3 reizes, lai samazinātu ūdensaugu augšanas ātrumu un vairošanos.

Ieguvumi no ūdensaugu, niedru pļaušanas

 • Atbrīvota piekraste peldvietai vai citām ūdens aktivitātēm
 • Pēc pāris gadu regulāras pļaušanas palielinās augu dažādība un uzlabojas vispārējais ūdenstilpnes ekoloģiskais stāvoklis
 • Nopļautie ūdensaugi ir lieliski izmantojami dārza kompostā
 • Ūdens paliek caurspīdīgi dzidrs
 • Ūdenstilpne nepārpurvojas
 • Samazinās dūņu slānis
 • Stabilizējas skābekļa līmenis, daudzkārt ierobežojot ūdenstilpnē mītošo zivju noslāpšanas risku
 • Atbrīvojot piekrasti no kokiem un krūmiem pļavās un tām pieguļošajās teritorijās un turpmāk rūpējoties par pļavu veģetācijas uzturēšanu, var uzlabot bridējputnu ligzdošanas apstākļus

Pakalpojumi, ko piedāvājam

 • Atbrīvosim upi, ezeru vai dīķi no ūdens augiem, niedrēm pļaujot tos kā dziļumā, tā arī seklumā
 • Nopļautos augus izstumsim krastā
 • Nepieciešamības gadījumā savāksim nopļauto materiālu
 • Atbrīvosim krastmalu no kokiem, krūmiem un zāles