Apkātējās vides labiekārtošanas projekti

Jau vārāk kā 10 gadus piekrastei.lv vides labiekārtošanas speciālisti rūpējas par ….

Padarītie darbi

Lielākie projekti kopš …gada ir piekrastei.lv …!

Ūdenstilpju eitrofikācija

Eitrofikācija ir augu pirmprodukcijas kāpināšana, ko izraisījis barības vielu koncentrācijas pieaugums ūdenī vai arī barības vielu pastiprināta izmantošana.

Ūdensaugu pļaušana

Ūdens tilpņu attīrīšana no niedrēm un ūdensaugiem, nodrošina piekrastes pilnīgu atbrīvošanu no nevēlamas aizaudzes. Pļaušanas dziļums ir līdz pat 1,50 m zem ūdens līmeņa.

Grunts padziļināšana

Bagars dod iespēju padziļināt ūdens tilpni līdz pat 5 metru dziļumam. No padziļināšanas iegūtos materiālus var izmantot mākslīgu salu izveidošanai, būvniecībai un apstādījumu ierīkošanai.

Krastu stiprināšana ar PVC rievsienu

Veicam krastu nostiprināšanu ar PVC rievsienu paneļiem, neizmantojot smago tehniku, kas var bojāt labiekārtotu vidi. Veicam dažādus nestandarta darbus gan ūdenī, gan uz zemes.

Metāla atbalsta rievsienas

Veicam nogāžu nostiprināšanu ar Larssen tipa metāla atbalsta rievsienu paneļiem. Larssen tipa metāla atbalsta rievsiena ir paredzētā ilgtermiņa būvbedres, krastu un nogāžu stiprināšanai.

Zemūdens priekšmetu demontāža

Demotējam koka, metāla pāļus, atbrīvojomam ūdenstipnes no sakritušiem kokiem ar zemūdens zāģi.

Sadarbības partneri

Sadarbības partneri, ar kuriem mūs vieno ilgtermiņa mērķi sociālajā un ekonomiskajā jomā, kopīgi īstenojot vides labiekārtošanas projektus.

Biežāk Uzdotie Jautājumi

Kā es varu uzzināt vairāk par piekrastei.lv krastu stiprināšanas pakalpojumiem?

Šeit vajadzētu but atbildei !!!

Kā es varu uzzināt vairāk par piekrastei.lv krastu stiprināšanas pakalpojumiem?

Šeit vajadzētu but atbildei !!!

Cik gadu pieredze jums ir vides labiekārtošanā?

Šeit vajadzētu but atbildei !!!

Kā es varu uzzināt vairāk par piekrastei.lv krastu stiprināšanas pakalpojumiem?

Šeit vajadzētu but atbildei !!!

Radās papildus jautājumi? Sazinies ar vides labiekārtošanas speciālistu un noskaidro, kā piekrastei.lv var Tev palīdzēt rast dažādus risinājumus!