Piedāvājam grunts tīrīšanas un padziļināšanas darbus ar zemes sūkni. Bagars dod iespēju padziļināt ūdens tilpni līdz pat 5 metru dziļumam. No padziļināšanas iegūtos materiālus (grants, smilts, sapropils un kūdra) var izmantot mākslīgu salu izveidošanai, būvniecībai un apstādījumu ierīkošanai.