SIA „Piekrastei.lv” no maija līdz septembrim Jūrmalas pilsētā īstenoja Latvijas Vides aizsardzības fonda projektu konkursa Valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” projektu vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla izpratnē”, projektu „Dabas daudzveidības saglabāšana dabas liegumā „Lielupes grīvas pļavas””. Šī dabas lieguma nozīmīgās vērtības ir palieņu pļavas, kas ir unikālas ar tajās   satopamajām īpaši aizsargājamām un retām augu un putnu sugām, no kurām daļa atspoguļota informatīvajos stendos, kuri […]

Categories: Uncategorized

27.05.2014. SIA „Piekrastei.lv” maijā sāk īstenot projektu „Dabas daudzveidības saglabāšana dabas liegumā „Lielupes grīvas pļavas””. Dabas lieguma nozīmīgākās vērtības ir palieņu plavas. Tajās satopamas 16 īpaši aizsargājamas un retas augu sugas, 5 īpaši aizsargājami biotopi, 7 īpaši aizsargājamas putnu sugas. Projekta gaitā plānots dabas liegumā „Lielupes grīvas pļavas” pļaut niedrājus un pļavas vismaz 80 ha platībā un uzstādīt 5 informatīvos stendus pļavu pastaigu takās. Šobrīd norit darbs pie stendu izveides, […]

Categories: Uncategorized

Mēs piedāvājam ūdens tilpņu attīrīšanu no augiem, kas veicinās skabekļa stabilizēšanos, palīdzēs izvairīties no eitrofikācijas, kā arī atbrīvos peldvietu un pavērs skaistu skatu jūsu ūdenskrātuvē. Niedru un citu ūdens augu pļaušanu nodrošinam ar trumuļtipa laivas piedziņu, kas ļauļ pļaut augu masu iespējami tuvāk krastam.

Categories: Uncategorized

Upju, ezeru un dīķu atbrīvošanu no ūdens augiem Krastmalas attīrīšanu no kokiem, krūmiem un zāles Nopļautā materiāla utilizāciju Ūdens tilpnes padziļināšanu

Categories: Uncategorized

Sakoptu piekrasti Dzidru ūdeni Uzlabotu ūdenstilpnes ekoloģiju

Categories: Uncategorized