Mēs piedāvājam ūdens tilpņu attīrīšanu no augiem, kas veicinās skabekļa stabilizēšanos, palīdzēs izvairīties no eitrofikācijas, kā arī atbrīvos peldvietu un pavērs skaistu skatu jūsu ūdenskrātuvē. Niedru un citu ūdens augu pļaušanu nodrošinam ar trumuļtipa laivas piedziņu, kas ļauļ pļaut augu masu iespējami tuvāk krastam.