• Sakoptu piekrasti
  • Dzidru ūdeni
  • Uzlabotu ūdenstilpnes ekoloģiju