• Upju, ezeru un dīķu atbrīvošanu no ūdens augiem
  • Krastmalas attīrīšanu no kokiem, krūmiem un zāles
  • Nopļautā materiāla utilizāciju
  • Ūdens tilpnes padziļināšanu